برچسب:,

کشتی پهلوانی

تنظیم زمان بندی برنامه ها رقابت های کشتی پهلوانی قهرمانی اروپا

جلسه مسئولان برگزاری مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی اروپا جمعه در شهر نویساد صربستان برگزار...